د فولادو یوه پاڼه په نښه کولو یو مطبوعاتي بریک. یو تشکیل شوی مطبوعات، معمولا لنډ دی.

ښيي 12 ټولې پایلې

CAS NO. د محصول نوم عمومي کتنه