د کوفټیک استخدام محدود دی

مصنوعي حساس کول

مصنوعي حساس کول

د مخدره موادو د کشف لپاره د کوفتټیک کلاډز پر بنسټ والړ، سنجویزی حل دی چې علمي پوهه او معلومات تحلیلوي ترڅو معلومه او پټ شوي اړیکې څرګند کړي چې د فینیکي بریالیتوب احتمال زیاتولو کې مرسته کوي.

دغه سټیشن څیړونکو ته د ژوندانه علومو په ډومینډ کې د متحرک نظریاتو، شواهدو ملاتړ وړاندیزونه او د طبیعي ژبې پروسس کولو سره نوې نوښتونه چمتو کوي.

د نشه یي توکو د کشف لپاره کوفتټیک کولی شي د لویو معلوماتو احتمالي کولو په واسطه د مخدره توکو نوي ناپیژندل شوي نوماندان او د نشه یي توکو نویو موخو پیژندنه وکړي.